jobsfirst.pl

May 22nd, 2008

Raport z rynku nieruchomości- maj 2008

KwiecieÅ„ zaowocowaÅ‚ kolejnymi zmianami Å›rednich cen ofertowych mieszkaÅ„ w najwiÄ™kszych polskich miastach. Jak wynika z podsumowujÄ…cej miniony miesiÄ…c analizy serwisu Oferty.net do najwiÄ™kszych spadków cen na rynku wtórnym doszÅ‚o w Łodzi (-5,1%), BiaÅ‚ymsto…

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://inwestycje.pl/nieruchomosci/raport_z_rynku_nieruchomosci__maj_2008;27841;0.html,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

May 22nd, 2008

Enterprise Investors inwestuje 35 mln euro w PharmaSwiss SA

Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fundusz private equity zarzÄ…dzany przez Enterprise Investors (EI), podpisaÅ‚ umowÄ™, na podstawie której zainwestuje 35 milionów euro w PharmaSwiss SA, najwiÄ™kszÄ… w Europie Åšrodkowej i Wschodniej……

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://inwestycje.pl/private_equity_venture_capital/enterprise_investors_inwestuje_35_mln_euro_w_pharmaswiss_sa;27840;0.html,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

May 22nd, 2008

KPP: ustawa o PPP do kosza

Zalety partnerstwa publiczno – prywatnego od dawna znajÄ… kraje Europy Zachodniej, ostatnio odkrywajÄ… je Czesi, i tylko w Polsce korzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji wydaje siÄ™ niemożliwe. Konfederacja Pracodawców Polskich wskazuje, że ustawa regulujÄ…ca tÄ™ kwestiÄ™ w jej obecnym ksztaÅ‚cie uniemożliwia nie tylko rozwój, ale w ogóle istnienie takiego partnerstwa.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/30842,KPP-ustawa-o-PPP-do-kosza,1,11,1,1.html,Rzeczpospolita

May 21st, 2008

Aport pozbawi odliczenia?

Aport to inaczej wkÅ‚ad niepieniężny wnoszony do spółki na pokrycie udziałów. W skÅ‚ad aportu wchodzÄ… okreÅ›lone rzeczy – nieruchomoÅ›ci i/lub rzeczy ruchome. Na gruncie ustawy o VAT zamiast pojÄ™ciem “rzecz” posÅ‚ugujemy siÄ™ terminem “towar”. Aport obejmuje zatem towary.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/aport-pozbawi-odliczenia,1114042?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

May 21st, 2008

Nie będzie bąbla spekulacyjnego

Alan Greenspan, były szef rady rezerw federalnych (Fed) stwierdził, iż wysoka inflacja powstrzyma od wystąpienia kolejnego bąbla spekulacyjnego w ciągu najbliższych 10 lat.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/nie-bedzie-babla-spekulacyjnego,1114066?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

May 21st, 2008

Budowlanka siÄ™ spieszy

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w kwietniu br. o 23,0% wyższa niż przed rokiem i o 17,0% większa w porównaniu z marcem br.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/budowlanka-sie-spieszy,1114284?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

May 21st, 2008

Praca ucieka z Polski

Słupska spółka Gino Rossi zaczyna produkcję swoich butów w Azji. Wkrótce ponad połowa pantofli, które kupujemy w firmowych sklepach, przyjedzie z Indii.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/praca-ucieka-z-polski,1114339?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

May 21st, 2008

Pentor: nastroje konsumentów V 2008

Po kwietniowym, znaczÄ…cym wzroÅ›cie, maj przyniósÅ‚ ochÅ‚odzenie nastrojów konsumenckich Polaków – wynika z badania Pentora. Tym samym wszystkie trzy wskaźniki obniżyÅ‚y swojÄ… wartość w stosunku do miesiÄ…ca ubiegÅ‚ego.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/30883,Pentor-nastroje-konsumentow-V-2008,1,39,1,1.html,Rzeczpospolita

May 21st, 2008

Wyniki przedsiębiorstw I-III 2008

W I kwartale 2008 roku badane przedsiÄ™biorstwa wykazaÅ‚y lepsze niż przed rokiem wyniki finansowe. Pomimo poprawy tych wyników, obniżyÅ‚y siÄ™ podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe w stosunku do notowanych przed rokiem – podaÅ‚ Główny UrzÄ…d Statystyczny.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/30879,Wyniki-przedsiebiorstw-I-III-2008,1,39,1,1.html,Rzeczpospolita

May 21st, 2008

Aparat cyfrowy Pentax Optio V20

Nowa cyfrówka Optio V20 firmy Pentax jest typowym kompaktem z 5-krotnym zoomem optycznym i dużym, 3-calowym ekranem LCD o kątach widzenia 170 stopni z każdego kierunku.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/30882,Aparat-cyfrowy-Pentax-Optio-V20,1,15,1,1.html,Rzeczpospolita