Archiv for December, 2007


published: December 31st, 2007

Gdy trafiÅ‚eÅ› na bubla…

Jak długo trwa odpowiedzialność za wady fizyczne sprzedanej rzeczy? Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą rzeczy ponoszą odpowiedzialność wobec kupujących, jeśli ujawnią się w nich wady fizyczne.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/gdy-trafiles-na-bubla,1034247?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: December 31st, 2007

Płynność to nie to samo co wypłacalność

Stabilny system bankowy utożsamiany jest z płynnością całego systemu i wypłacalnością pojedynczych banków. Pojęcia płynności systemu i wypłacalności banków nie powinno się stosować zamiennie, gdyż są to pojęcia o różnej treści ekonomicznej. Płynność to zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań, a wypłacalność to zdolność do pokrywania ewentualnych strat.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.bankier.pl/wiadomosc/Plynnosc-to-nie-to-samo-co-wyplacalnosc-1685202.html,mBank

published: December 31st, 2007

Co przyniesie styczeń?

Jeżeli porównamy ceny z początku i końca grudnia dla najważniejszych instrumentów finansowych moglibyśmy pokrótce określić ostatni miesiąc minionego roku po prostu jako nudny.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/co-przyniesie-styczen,1034486?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: December 31st, 2007

NajsÅ‚abszym ogniwem jest …

Zakupy w internecie sÄ… bezpieczne, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeÅ„stwa – podkreÅ›lajÄ… bankowcy. ZwiÄ…zek Banków Polskich przygotowaÅ‚ poradnik dla osób, które dokonujÄ… transakcji bankowych w internecie.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/najslabszym-ogniwem-jest,1034330?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: December 31st, 2007

Zarządzanie należnościami

Zainteresowanie finansowaniem za pomocÄ… faktoringu widocznie wzrosÅ‚o po wejÅ›ciu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu siÄ™ możliwoÅ›ci nawiÄ…zania szerszych kontaktów handlowych z krajami “starej piÄ™tnastki”.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/zarzadzanie-naleznosciami,1027739?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: December 31st, 2007

G DATA: zagrożenia internetowe w 2008

Firma G DATA przygotowaÅ‚a prognozÄ™ rozwoju zÅ‚oÅ›liwego oprogramowania w 2008 roku. Zdaniem specjalistów możemy spodziewać siÄ™ wzrostu liczby zagrożeÅ„. CyberprzestÄ™pcy ciÄ…gle rozwijajÄ… swoje “produkty” i dopasowujÄ… je do najnowszych trendów, dlatego w roku 2008 bÄ™dÄ… nÄ™kać internautów trojanami jednorazowego użytku oraz zwiÄ™kszÄ… liczbÄ™ ataków polegajÄ…cych na “porywaniu” danych – czyli szyfrowaniu plików na dysku użytkownika i żądaniu okupu w zamian za ich uwolnienie.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/27164,G-DATA-zagrozenia-internetowe-w-2008,1,39,1,1.html,Rzeczpospolita

published: December 31st, 2007

Koniunktura konsumencka XII 2007

W grudniu 2007 r. ulegÅ‚y pogorszeniu, w stosunku do wysokiego poziomu zanotowanego w listopadzie, wskaźniki ufnoÅ›ci konsumenckiej, zarówno bieżący i wyprzedzajÄ…cy – podaÅ‚ Główny UrzÄ…d Statystyczny. UtrzymaÅ‚ siÄ™ jednak korzystny dystans wobec wyników z poprzednich miesiÄ™cy i lat.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/27170,Koniunktura-konsumencka-XII-2007,1,39,1,1.html,Rzeczpospolita

published: December 31st, 2007

Wskaźnik optymizmu XII 2007

Nie trzeba było długo czekać na nowy rekord Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK). Po osiągnięciu najwyższego poziomu w historii badania w listopadzie, w grudniu wskaźnik WOK wzrósł po raz kolejny. Według Ipsos przyjmuje obecnie wartość 115 punktów, co oznacza wzrost o przeszło 2 punkty.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/27169,Wskaznik-optymizmu-XII-2007,1,39,1,1.html,Rzeczpospolita

published: December 31st, 2007

Zakończył się najgorszy od 2002 rok na europejskich giełdach

Na dzisiejszej sesji najważniejsze europejskie indeksy giełdowe zanotowały niewielkie spadki, pogarszając kiepskie wyniki osiągnięte na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zakonczyl-sie-najgorszy-od-2002-rok-na-europejskich-gieldach-1690954.html,mBank

published: December 31st, 2007

Giełdy w USA zaczęły Sylwestra od spadków

Na ostatniej sesji w tym roku na Wall Street przeważają spadki. Słaby kwartał na rynku akcji kończy się więc w nienajlepszych nastrojach. Rynkowi nie pomogły nieco lepsze dane z rynku nieruchomości.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.bankier.pl/wiadomosc/Gieldy-w-USA-zaczely-Sylwestra-od-spadkow-1690923.html,mBank