Aport pozbawi odliczenia?

Aport to inaczej wkÅ‚ad niepieniężny wnoszony do spółki na pokrycie udziałów. W skÅ‚ad aportu wchodzÄ… okreÅ›lone rzeczy – nieruchomoÅ›ci i/lub rzeczy ruchome. Na gruncie ustawy o VAT zamiast pojÄ™ciem “rzecz” posÅ‚ugujemy siÄ™ terminem “towar”. Aport obejmuje zatem towary.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/aport-pozbawi-odliczenia,1114042?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)