Archiv for ‘Podatki.pl – Aktualności’


published: May 16th, 2008

90 mln na aktywizację 50-latków

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podjęła decyzję o przeznaczeniu w roku 2008 środków Funduszu Pracy w wysokości 90 mln zł na realizację programu 45/50 PLUS, którego celem jest poprawa sytuacji osób powyżej 45 i 50 roku życia na rynku pracy.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3882.htm,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: May 16th, 2008

Priorytety polityki regionalnej UE

Globalizacja, zmiany klimatu, tendencje migracyjne oraz starzejące się społeczeństwo – oto wyzwania, z jakimi zamierzają zmierzyć beneficjenci unijnych programów polityki regionalnej na lata 2007–2013. Jednak lwia część środków zostanie przeznaczona na wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia – informuje Komisja Europejska.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3881.htm,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: May 16th, 2008

Business Award 2008 dla Wrocławia

Polsko-Brytyjska Izba Handlowa uznała stolicę Dolnego Śląska za najbardziej przyjazne dla inwestorów polskie miasto. Do Wrocławia trafiła także nagroda dla zwycięzcy konkursu na najlepiej rozwijającą się firmę.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3879.htm,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: May 16th, 2008

Lewiatan o emeryturach pomostowych

PKPP Lewiatan opowiada się za ograniczeniem dostępu do przywileju wcześniejszych emerytur. Organizacja popiera ograniczenie stosowania nowych rozwiązań w czasie oraz objęcie nimi  zamkniętej, ściśle określonej liczby zawodów.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3878.htm,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: May 16th, 2008

Termin uzgodnień w sprawie waloryzacji

W nowej ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie ustalony termin, w jakim partnerzy społeczni z Komisji Trójstronnej powinni uzgodnić wysokość wskaźnika waloryzacji świadczeń w części uzależnionej od realnego wzrostu płac.  

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3874.htm,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: May 16th, 2008

0,6 mld zł nadwyżki

Po czterech miesiącach 2008 roku w budżecie państwa utrzymuje się nadwyżka. Na koniec kwietnia wyniosła ona 600 mln zł. Plan dochodów i wydatków państwa przewiduje na cały rok deficyt w wysokości ponad 27 mld zł.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3873.htm,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: May 16th, 2008

PKB 2007 – prawie 1,2 bln zł

Według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2007 r. wyniosła 1167,8 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z rokiem 2006 PKB wzrósł w ubiegłym roku o 6,6 proc.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3872.htm,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: May 15th, 2008

Eksport wzrósł o blisko 11 proc.

W I kwartale 2008 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 102,7 mld zł, a import 120,1 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport zwiększył się o 10,6 proc., a import o 12 proc. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 17,4 mld zł (w analogicznym okresie 2007 r. wyniosło minus 14,4 mld zł).

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3871.htm,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: May 15th, 2008

Spada inflacja w UE

Roczny wskaźnik wzrostu cen w Unii Europejskiej spadł w kwietniu do poziomu 3,6 proc. – poinformował Eurostat. W strefie euro inflacja liczona w ujęciu rocznym wyniosła 3,3 proc.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3867.htm,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

published: May 15th, 2008

Dwie stawki – wątpliwa korzyść?

Zdaniem Konfederacji Pracodawców przedsiębiorcy płacący obecnie podatek dochodowy według stawki liniowej – zwłaszcza tzw. samozatrudnieni – mogą stracić, jeśli zrezygnują z tej formy opodatkowania i przejdą na rozliczenia według ogólnych zasad licząc na to, że po 1 stycznia 2009 r. zostaną objęci niższą, 18-proc. stawką podatku dochodowego. – Po raz kolejny przedsiębiorcy zostali pominięci przy wprowadzaniu w życie ważnych zmian systemowych – uważa KPP.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://podatki.pl/artykuly/16_3866.htm,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)