Archiv for ‘Z Prawa Asekuracyjnego’


published: January 6th, 2008

Solvency II w pełni odpowiada pojęciu wypłacalności [Z Prawa Asekuracyjnego]

Wojciech Bijak z Instytutu Ekonometrii SGH, na łamach Prawa asekuracyjnego opisuje oczekiwania i cele projektu Solvency II.
Jak sam stwierdza, (…)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/2008/01/07/Solvency_II_w_pelni_odpowiada_pojeciu_wyplacalnosci/artykul/34348/?skad=rss,MultiBank

published: January 6th, 2008

Znowelizowany art. 818 k.c. [Z Prawa Asekuracyjnego]

Jakub Nawracała, dyrektor Biura Prawnego Concordia Polska TUW, dokonał próby interpretacji art. 818 k.c. po nowelizacji. Zgodnie z nią, sankcją za (…)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/2008/01/07/Znowelizowany_art__818_k_c_/artykul/34347/?skad=rss,MultiBank

published: January 6th, 2008

Zwrot składki po nowelizacji kodeksu cywilnego [Z Prawa Asekuracyjnego]

W sierpniu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, co spowodowało zmiany we wszystkich niemal ogólnych warunkach ubezpieczeń. (…)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/2008/01/07/Zwrot_skladki_po_nowelizacji_kodeksu_cywilnego/artykul/34346/?skad=rss,MultiBank

published: January 6th, 2008

Potrzeba jasnych reguł dotyczących wynagrodzeń brokerów [Z Prawa Asekuracyjnego]

Mariusz Fras z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego twierdzi, że z powodu nieunormowania umowy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w (…)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl//Potrzeba_jasnych_regul_dotyczacych_wynagrodzen_brokerow/artykul/34351/?skad=rss,GE Money Bank

published: January 6th, 2008

Koasekuracja – dopuszczalna i pożądana forma współpracy [Z Prawa Asekuracyjnego]

Justyna Orlicka, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, opisuje cywilnoprawne i antymonopolowe aspekty koasekuracji. Jak (…)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl//Koasekuracja_-_dopuszczalna_i_pozadana_forma_wspolpracy/artykul/34350/?skad=rss,GE Money Bank

published: January 6th, 2008

Rozwiązania prokonsumenckie w komunikacji [Z Prawa Asekuracyjnego]

Mariusz A. Wichtowski, prezes PBUK, przedstawia zakresy regulacji panaeuropejskich: Systemu Zielonej Karty i Systemu Dyrektyw Komunikacyjnych, które, (…)

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://DziennikUbezpieczeniowy.pl//Rozwiazania_prokonsumenckie_w_komunikacji/artykul/34349/?skad=rss,GE Money Bank