Jaka produkcja przemysłowa i inflacja bazowa?

Dzisiejsze dane rozstrzygną być może kiedy zostanie podjęta decyzja o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Przewidywania ekonomistów przemawiają za szybką podwyżką.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.finanse.egospodarka.pl/30857,Jaka-produkcja-przemyslowa-i-inflacja-bazowa,1,48,1,1.html,Rzeczpospolita