Kontrola podatkowa: przedłużenie a prawa podatnika

Z uwagi na fakt, że czynności kontrolne mogą i zazwyczaj są prowadzone w siedzibie kontrolowanego, kontrola podatkowa niesie ze sobą pewne oczywiste uciążliwości dla podatników. Dlatego też z punktu widzenia tych ostatnich istotne jest, aby kontrola podatkowa prowadzona była sprawnie, a czas jej trwania był jak najkrótszy.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.podatki.egospodarka.pl/30813,Kontrola-podatkowa-przedluzenie-a-prawa-podatnika,1,65,1,1.html,Rzeczpospolita