Mieszkanie dla pracownika z ZFÅšS

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest jednym z najważniejszych codziennych problemów, z jakimi borykają się pracownicy. Pracodawca, jeśli tworzy zfśs, może pomóc w choćby częściowym ich rozwiązaniu, przeznaczając środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na ten cel.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.praca.egospodarka.pl/30852,Mieszkanie-dla-pracownika-z-ZFSS,1,47,1,1.html,Rzeczpospolita