May 21st, 2008

WIG 20 na minimalnym plusie, inne indeksy traciły w środę

W Å›rodÄ™ sesja na GPW odbywaÅ‚a siÄ™, zgodnie z oczekiwaniami, przy bardzo niskich obrotach. WiÄ™kszość indeksów zamknęła siÄ™ na minusie, jedynie WIG 20 zakoÅ„czyÅ‚ dzieÅ„ na plusie. “Po wczorajszym ujemnym zakoÅ„czeniu sesji za oceanem oraz sporych minusach w…

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://inwestycje.pl/gpw/aktualnosci_gpw/wig_20_na_minimalnym_plusie__inne_indeksy_tracily_w_srode_;27833;0.html,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

May 21st, 2008

Korekcyjne osłabienie złotego

Kurs eurodolara zwyżkowaÅ‚ do najwyższego od miesiÄ…ca poziomu w reakcji na niespodziewany wzrost indeksu nastrojów gospodarczych w Niemczech. Instytut ekonomiczny Ifo podaÅ‚, że jego indeks wyniósÅ‚ w maju 103,5 pkt w stosunku do 102,4 pkt miesiÄ…c wczeÅ›niej….

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://inwestycje.pl/forex_i_waluty/korekcyjne_oslabienie_zlotego;27832;0.html,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

May 21st, 2008

Droga ropa szkodzi akcjom

ÅšrodowÄ… sesjÄ™ na warszawskim parkiecie indeksy rozpoczęły blisko wczorajszego zamkniÄ™cia. Przed poÅ‚udniem na GPW przez moment widoczne byÅ‚y nawet zwyżki, poÅ‚Ä…czone ze wzrostowym poczÄ…tkiem sesji na gieÅ‚dach w Europie Zachodniej….

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://inwestycje.pl/gpw/aktualnosci_gpw/droga_ropa_szkodzi_akcjom;27831;0.html,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

May 21st, 2008

NBP uruchomił system pozwalający na rozliczanie płatności w euro między bankami

Narodowy Bank Polski z powodzeniem uruchomiÅ‚ komputerowy system TARGET 2, pozwalajÄ…cy na rozliczanie pÅ‚atnoÅ›ci w euro miÄ™dzy bankami. Wiceprezes NBP Piotr WiesioÅ‚ek podkreÅ›la duże znaczenie tego kroku w zwiÄ…zku z planami wejÅ›cia Polski do ……

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://inwestycje.pl/gospodarka/nbp_uruchomil_system_pozwalajacy_na_rozliczanie_platnosci_w_euro_miedzy_bankami;27837;0.html,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

May 21st, 2008

Produkcja przemysłowa wzrosła w IV 2008 o 14,9 proc.

Produkcja wróciła wiarę w gospodarkę. Chyba najwięcej tej wiary ma wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska, której zdaniem PKB w II kwartale wzrośnie o 6,0 proc. Dane faktycznie były jednak dobre.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.finanse.egospodarka.pl/30872,Produkcja-przemyslowa-wzrosla-w-IV-2008-o-14-9-proc,1,48,1,1.html,Rzeczpospolita

May 21st, 2008

RzÄ…d przyjÄ…Å‚ projekt specjalnej ustawy

RzÄ…d przyjÄ…Å‚ projekt specjalnej ustawy, która ma przyspieszyć budowÄ™ dróg i autostrad w Polsce. Przewiduje on, że wojewodowie bÄ™dÄ… mogli podejmować jednoczesnÄ… decyzjÄ™ o warunkach lokalizacji i pozwoleniach na budowÄ™. …

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://inwestycje.pl/gospodarka/rzad_przyjal_projekt_specjalnej_ustawy;27829;0.html,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

May 21st, 2008

Wysokie ceny ropy szkodziły GPW

Środową sesję na warszawskim parkiecie indeksy rozpoczęły blisko wczorajszego zamknięcia. Przed południem na GPW przez moment widoczne były nawet zwyżki, połączone ze wzrostowym początkiem sesji na giełdach w Europie Zachodniej.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.finanse.egospodarka.pl/30871,Wysokie-ceny-ropy-szkodzily-GPW,1,48,1,1.html,Rzeczpospolita

May 21st, 2008

Produkcja wróciła wiarę w gospodarkę

Chyba najwięcej tej wiary ma wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska, której zdaniem PKB w II kwartale wzrośnie o 6,0 proc. Dane faktycznie były jednak dobre.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://biznes.interia.pl/news/produkcja-wrocila-wiare-w-gospodarke,1114553?source=rss,interia@firma.interia.pl (INTERIA.PL)

May 21st, 2008

Poczta Polska: jakość usług w 2007

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport z badań jakości powszechnych usług pocztowych w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek oraz w zakresie informacji o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/30709,Poczta-Polska-jakosc-uslug-w-2007,1,39,1,1.html,Rzeczpospolita

May 21st, 2008

Mieszkanie dla pracownika z ZFÅšS

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest jednym z najważniejszych codziennych problemów, z jakimi borykają się pracownicy. Pracodawca, jeśli tworzy zfśs, może pomóc w choćby częściowym ich rozwiązaniu, przeznaczając środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na ten cel.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.praca.egospodarka.pl/30852,Mieszkanie-dla-pracownika-z-ZFSS,1,47,1,1.html,Rzeczpospolita