Poczta Polska: jakość usług w 2007

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport z badań jakości powszechnych usług pocztowych w zakresie wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek oraz w zakresie informacji o ilości i rodzajach zgłoszonych reklamacji oraz sposobie ich rozpatrzenia.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/30709,Poczta-Polska-jakosc-uslug-w-2007,1,39,1,1.html,Rzeczpospolita