Problemy ekologiczne według Europejczyków

OÅ›miu na dziesiÄ™ciu Europejczyków (78%) uważa, że problemy zwiÄ…zane z ochronÄ… Å›rodowiska majÄ… bezpoÅ›redni wpÅ‚yw na ich życie, natomiast dwóch na dziesiÄ™ciu badanych (19%) jest przeciwnego zdania – wynika z ostatniej fali badania Eurobarometr przeprowadzonego przez TNS Opinion na zlecenie Komisji Europejskiej.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.egospodarka.pl/30839,Problemy-ekologiczne-wedlug-Europejczykow,1,39,1,1.html,Rzeczpospolita