Stawki VAT bez zmian do 2010 r.

Stawki podatku od towarów i usług nie ulegną na razie zmianie. Ministerstwo Finansów chce poczekać z nowymi rozwiązaniami do 2010 r., kiedy to, w ramach Unii Europejskiej zapadną decyzje odnośnie stosowania jednolitych stawek VAT w krajach Wspólnoty.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.podatki.egospodarka.pl/30853,Stawki-VAT-bez-zmian-do-2010-r,1,65,1,1.html,Rzeczpospolita