Trzeba wyodrębnić roboty budowlane dla podatku VAT

W sytuacji, gdy na umowie znajduje się jedna kwota wynagrodzenia za usługi budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, podatnik powinien ją rozbić, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, na wartość związaną z budownictwem mieszkaniowym oraz wartość związaną z budową infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu i odpowiednio obliczyć od nich podatek VAT w wysokości 7 i 22 proc. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 09.05.2008 r. nr IBPP2/443-122/08/ASz/KAN-1464/02/08.

Zrodlo (oryginalny wpis) na http://www.podatki.egospodarka.pl/30844,Trzeba-wyodrebnic-roboty-budowlane-dla-podatku-VAT,1,65,1,1.html,Rzeczpospolita